COPILOT ORION

Il·luminació monocromàtica

LA MILLOR SELECCIÓ PER IL·LUMINAR LA SEVA GRANJA

Amb el sistema d’il·luminació monocromàtica COPILOT ORION s’aconsegueix que els animals estiguin més relaxats, el que comporta una menor mortalitat, major engreix i un baix nivell de conversió. Copilot System subministra el sistema de llum més apropiat per a cada raça animal.

Característiques:

  • Llum vermella: Làmpada monocromàtica amb una intensitat de llum de 650 lumen aproximadament. L’energia obtinguda d’aquesta làmpada és molt baixa.
  • Llum blava: Làmpada monocromàtica que produeix una intensitat de llum d’ aproximadament 300 lumen. L’energia obtinguda d’aquesta làmpada és molt alta.
  • Llum verda: Làmpada monocromàtica que produeix una intensitat de llum d’ aproximadament 1.200 lumen. L’energia obtinguda d’aquesta làmpada és baixa.

Sistema:

  • Un sistema durador: La vida d¡¦una lampada Gasolec Orion es d¡¦aproximadament 10.000 hores, unes deu vegades mes que una lampada incandescent. La duracio de l¡¦adaptador es d¡¦unes 90.000 hores, es a dir, unes 5 vegades mes que un adaptador electronic.
  • Proteccio IP54: Aquest sistema consisteix en una base completa de ceramica incloent suport per a bombeta de rosca. Aquest conjunt es completament resistent a l¡¦aigua, i aixo permet netejar la granja utilitzant aigua a pressio.

Avantatges:

La llum és un factor molt important avui dia en la cria avícola.
L’ús de la llum monocromàtica proporciona al granger un gran estalvi: un senzill càlcul prova que l’ús del sistema de llum COPILOT ORION disminueix la despesa del consum fins a un 85% comparat amb les làmpades incandescents, i si la comparem amb una làmpada fluorescent, el consum és aproximadament un 50% menor. Una làmpada estàndard ORION consumeix sobre 15W/11w i 4w l’adaptador. Totes les comparatives estan basades en una mateixa intensitat de llum por m².


Descarrega la fitxa del producte