COPILOT NET BÀSCULA DWS-20

Bàscula avícola automàtica

SEGUIMENT ÒPTIM

L’Opticon DWS-20 és un complet sistema d’administració de dades dissenyat per a la producció moderna que requereix una òptima informació.
La unitat DWS-20 incorpora un sistema de pesatge avícola, registre de temperatura, control i alarma del consum d’aigua i alimentació per granges avícoles.

Característiques:

 • La bàscula, en estar suspesa del sostre, no entra en contacte amb els agents agressius del jaç. Garantim d’aquesta manera una major durabilitat.
 • Cap cable passa per terra que pugui ser destruït per les aus o per l’amoníac.
 • La gran superfície de la bàscula permet un fàcil accés a les aus, amb el que aconseguim un major nombre de pesatges.
 • La bàscula no es descompensa, malgrat hi hagi constantment aus al plat.
 • Gran nombre de pesatges per dia, fins i tot amb els pollastres més pesats al final del període d’engreix.
 • Per animals criats en gàbies, utilitzem una perxa com a bàscula de pesatge.
 • És la única bàscula que controla l’engreix diari durant la vida del pollastre, en combinació amb el control de la temperatura i el consum de pinso.

Un sistema únic amb moltes prestacions

El sistema mesura i enregistra el pes de l’au durant el creixement. És apte per a la utilització amb broilers, reproductores, cria en gàbies, ànecs i galls dindi. El seu principi únic li assegura la màxima precisió. La bàscula es subjecta al sostre, amb la qual cosa aconseguim un gran nombre de pesatges amb major fiabilitat.
La bàscula DWS-20 ens permet saber, a cop d’ull, si el pes dels animals concorda amb el que correspon a la seva edat. Així mateix ens alertarà si detecta una anomalia en el rati de creixement normal.
A més, ens dóna accés a una informació molt útil: edat de les aus, pes mig actual, creixement que han tingut en les darreres 24 hores, pes teòric, diferència entre pes teòric i pes actual, nombre de pesatges, desviació estàndard, coeficient de variació (DV) i uniformitat.
El sistema incorpora corbes de pes estàndard preprogramades per a diferents estirps com Cobb, Ross, BUT, etc.

Registre de temperatura, de consum d’aigua i de pinso

La temperatura s’enregistra automàticament i ens permet detectar possibles problemes en relació amb el pes i la ingestió d’aigua.
Tots els valors mencionats anteriorment són enregistrats durant 50 dies: podem realitzar consultes de dades preses en aquest període. Mitjançant la connexió del DWS-20 a un PC local o amb un mòdem a una unitat exterior, podrem obtenir la informació mitjançant gràfiques i, fins i tot, emmagatzemar lots de referència.

Avantatges de productivitat

 • Aquesta unitat ofereix la millor, més completa i ràpida informació per optimitzar una producció.
 • Es pot obtenir el pes pel sacrifici de manera molt més exacta, dins del 1% el que permet una millor planificació per l’escorxador.
 • Es poden realitzar gran quantitat de pesatges al dia amb tranquil·litat pel granger i sense nerviosisme pels animals.
 • El sistema és apte per a qualsevol espècie avícola.
 • No necessita manteniment ja que ni les parts electròniques ni els cables no entren en contacte amb el jaç i els animals no poden tocar la part mecànica.
 • Proporciona un major control de la producció, incrementant la productivitat.
 • Monitora el pes, l’ambient i el consum d’aigua i pinso.


Descarrega fitxa producte