COPILOT BASIC

Controlador de l’ambient

QUALITAT COPILOT A PREU COMPETITTIU

El regulador COPILOT BASIC ofereix una facilitat de muntatge i us que garanteix una feina més segura.

Característiques:

 • Valor de precisió de temperatura 0,2ºC, Escala 0 – 50ºC.
 • Consigna de temperatura ajustable de 10ºC a 35ºC.
 • Mínim de ventilació ajustable del 10% al 99%.
 • Marge de ventilació ajustable dels 2ºC als 12ºC.
 • Màxim de ventilació ajustable des de mini a 100%.
 • Contacte commutable obert o tancat (cooling, calefacció o alarma).
 • Consigna del contacte ajustable de -9ºC a 20ºC.

El regulador inclou:

 • 1 sonda de temperatura.
 • 1 contacto Tot o Res (TOR) configurable.
 • 2 pantalles de 1 i 2 dígits, respectivament.
 • 1 sortida de ventilació 6A.
 • 3 polsadors.
 • Manual en espanyol.

Dades tècniques:

 • Caixa estanca IP56.
 • Dissipador exterior.
 • Bornes per a cables en placa.
 • 3 preso-estopes pels cables.
 • Placa microprocessador i placa potencia separades per a una major fiabilitat.
 • Memòria ROM permanent.
 • Triac amb protecció SELF antiparàsits.


El COPILOT BASIC supera les exigències de les principals normatives europees.

Descarrega fitxa producte