COPILOT CONTROL WEBISENSE

Central de regulació

GESTIÓ ÒPTIMA DE LES NAUS AVÍCOLES

La innovació en la continuïtat
Els principis que van portar a l’èxit al COPILOT CONTROL es mantenen: COPILOT CONTROL WEBISENSE segueix essent el seu copilot a la granja.

Característiques:

 • Interfase molt agradable: Gran pantalla tàctil a color d’alta resolució (26,4cm. de diagonal) que facilita la supervisió de totes les parts de la nau.
 • Paràmetres accessibles de forma intuïtiva.
 • Gran capacitat d’emmagatzematge: Memòria disponible per varis mesos, registre de les condicions d’ambient i antecedents de consum.
 • Connectivitat: Ports Ethernet y ports USB.
 • Tecnologia Webserver: Qualsevol xarxa local o accés a Internet li permetrà navegar pel WebiSense como si estigués a la mateixa nau.
 • Fiabilitat i seguretat: Interfase d’emergència intern que permet accedir a tots els paràmetres, independentment de la pantalla tàctil.
 • Tot tipus de ventilació: Ventilació estàtica, dinàmica o mixta. Inclou un nou mode d’ús per administrar les naus amb doble sistema de ventilació (transversal, longitudinal, etc.).

Dades tècniques:

Gestió d’una nau fins en 3 zones

 • Fins a 9 entrades d’aire independents. Control por depressió i diferència de temperatura.
 • Fins a 16 grups de ventilació TOR: cíclic, progressiu, permanent y combinat.
 • Senyal 0-10V per a ventilació progressiva.
 • Fins a 3 calefaccions independents TOR o progressiva, cíclica o exterior.
 • Fins a 3 agitadors TOR o progressius.
 • Racionament fins a 3 circuits d’alimentació i línies d’aigua. Control horari o por quantitat.
 • 4 programadors (rellotges).
 • 3 sortides d’il·luminació, TOR o progressiva. Programes horaris o cíclics.
 • 1 sortida de refrigeració TOR o progressiva amb cicles.
 • 1 sortida de termòstat TOR per a usos diversos.

Nombroses mesures de control

 • Sonda de temperatura exterior per controlar les influències automàticament.
 • Fins a 6 sondes de temperatura interior.
 • Fins a 2 sondes d’higrometria per a un control més precís.
 • Depressiòmetre electrònic.
 • 6 entrades per a comptadors (pinso, aigua).
 • Estació meteorològica.

Descarrega fitxa producte