Una bona refrigeració no mulla el jaç

cama

David Bono, Enginyer Agrònom, Responsable del Departament Tècnic de COPILOT System

L’estrès per calor a l’engreix de pollastres és una de les principals preocupacions a l’estiu de les nostres latituds. No només comporta caigudes en el consums d’aliment i allargaments innecessaris dels temps d’engreix, sinó que també dispara el consum d’aigua i el deteriorament del jaç, a més de provocar més baixes de les habituals en els casos més greus.

Afortunadament, el desenvolupament de la tecnologia ha permès avançar en la lluita eficaç contra el problema.

Els sistemes de ventilació forçada són claus per a mantenir densitats d’allotjament que permetin un retorn més ràpid de la inversió feta en la construcció de la nau.

Tan sols una simple corrent d’aire ja ajuda a alleujar la situació dels animals.

Tanmateix en els casos més severs no pot passar-se sense un sistema de refrigeració. Els dos sistemes més habituals que s’instal·len en naus avícoles són els panells de cel·les-cooling, i els sistemes de micronebulització.

Ambdós sistemes es basen en el calor que es dissipa de l’ambient quan l’aigua s’evapora.

 PDF